Happy Days Zoetermeer

Eén met de natuur in Happy Days

1 april 2021 | Nieuws | Lydia Dansberg

Door Filippus van Leeuwen | Landschapsarchitect Happy Days

Wil je een omgeving creëren waarin je het gevoel hebt dat je op de camping woont, of permanent op vakantie bent, dan hoort daar een natuurlijke sfeer bij. En dan moet je dus aan de slag met groen. Bomen, struiken, bloemen, gras. Happy Days wordt dan ook behóórlijk groen. Extreem groen, zelfs! Met een stukje blauw.

Het terrein van Happy Days leent zich uitstekend voor zo’n groene zone. Het gebied is nu al omringd door een dicht beplante dijk. Deze bossige rand zorgt ervoor dat de wijk van zichzelf al een heel eigen binnenwereld heeft, losgekoppeld van de omgeving. Hier maken we een relatief open, licht golvend landschap met drie biotopen: bos, dal en bloemrijk hooiland. Vanuit de bosrand met lindes, elzen, esdoorns, berken en populieren kom je via bloeiende fruitbomen, zoals pruimen en appels, en enkele solitaire, markante bomen geleidelijk in een open gebied. Hier wisselen bloemrijk hooiland met orchideeën, harige ratelaar, ooievaarsbek en duizendblad zich af met kort gemaaide grasveldjes. Deze veldjes zijn geschikt voor allerlei activiteiten. In het midden van het gebied, op het laagste punt, komt een vijver.

Direct die natuurlijke sfeer

Uiteraard willen we dat Happy Days die natuurlijke sfeer al vanaf het begin heeft. Een groot voordeel daarbij is dat rondom de wijk die bossige rand er al is, met veel volwassen bomen. De nieuwe aanplant heeft wat tijd nodig. Daarom zorgen we dat de bomen die erbij komen al voldoende grootte hebben en goed in het plan passen. De vakken met heesters en vaste planten zijn na twee, drie jaar dichtgegroeid. En ook de vroegbloeiende bollen, zoals sneeuwklokjes, boerenkrokus en wilde narcissen zullen zich snel vermeerderen en uitspreiden over het terrein. Op deze manier ontstaat in korte tijd een landschap dat eruitziet alsof het er altijd al was.

Slimme oplossingen voor hete zomers

Al dat groen doet veel voor de beleving. Maar wat ik als landschapsarchitect ook belangrijk vind, hoe verweef je actuele vraagstukken rondom ecologie en klimaat in het landschapsplan? Bij Happy Days komt dat ultiem tot uiting. Zo vangen we extreem droge en natte perioden op met beplante wadi’s. Deze verzamelen het regenwater en laten dat deels ter plekke infiltreren in de bodem, waarna het overtollige regenwater afwatert naar de vijver. Daar wordt het zo veel mogelijk vastgehouden. De vijver krijgt een overstort naar de watergang aan de rand van de wijk, zodat het waterpeil nooit te hoog komt te staan. Daarnaast zorgt het vele groen in hete perioden voor natuurlijke schaduw en een relatief koel gebied.

Robuust ecologisch systeem

De beplanting in Happy Days hebben we afgestemd op de natuurlijke situatie, zodat insecten en vogels het hele jaar door voedsel hebben. In de dalbiotoop bijvoorbeeld, vindt een bedreigde vogelsoort als de huismus meer dan voldoende te eten. Combineer dat met speciale dakpannen op de huizen van Happy Days en dit vogeltje gaat zich hier prima thuis voelen. Vroegbloeiende bollen bieden in het vroege voorjaar al nectar voor bijen en hommels. Die zijn op hun beurt weer nodig voor het bestuiven van de eetbare planten en gewassen in de wijk. Bloesem-, noot- en besdragende heesters en bomen – waarvan de vruchten ook eetbaar voor mensen zijn – trekken vogels als de merel en de specht aan. Bloeiende planten als kattenstaart lokken libellen en vlinders. Daar komen ook weer vogels op af en zelfs kleine zoogdieren, zoals egels. Zo ontwikkelt de natuur in Happy Days zich snel tot een robuust ecologisch systeem dat zichzelf voedt en in stand houdt.

Koppeling met de stad

Overigens is Happy Days zeker geen geïsoleerd ecosysteem. Ons plan is gekoppeld aan andere ecologische structuren in de stad. De bosbiotoop bijvoorbeeld – een ideale omgeving voor dwergvleermuizen – is gekoppeld aan de doorgaande bomenrij langs de Oostweg. De vleermuizen gebruiken deze rij als gidslijn, om zich te oriënteren. En de nattere delen, de vijver en de watergang, vormen een geheel met natte structuren buiten Happy Days en trekken zo amfibieën, kikkers en libellen aan.

Eén met de natuur

Maar het allermooiste van alles, het Happy Days-landschap als geheel nodigt enorm uit om buiten te zijn en daar elkaar te ontmoeten, te spelen en op avontuur te gaan. Om één te zijn met de natuur. Wat mij zelf fantastisch lijkt als je in Happy Days woont, je weet dat je in de stad woont, maar je hebt het gevoel dat je het hele jaar op vakantie bent. Zo’n extreem groen woongebied als Happy Days, dat is ongekend in Nederland. Ik kan niet wachten tot het zover is!

Zoekvenster sluiten