Happy Days Zoetermeer

Bestemmingsplan aangenomen

19 maart 2021 | Nieuws | Lydia Dansberg

Vorige week zijn de bestemmingsplanwijziging en de bouwvergunning behandeld in de raadsvergadering van de gemeenteraad. De binnengekomen zienswijzen op het plan zijn beantwoord. De gemeenteraad heeft besloten dat het plan is aangenomen. Wel wordt er een motie toegevoegd waarin er samen met de omwonenden wordt gekeken naar het toevoegen van meer groen aan de rand van het plan. Deze beslissing wordt nu ter visie gelegd. Over zes weken weten we of hierop nog bezwaar wordt gemaakt. Zo niet, dan wordt het bestemmingsplan vastgesteld en onherroepelijk verklaard. En is de weg vrij voor de verkoop van de eerste 61 woningen. We houden je op de hoogte! We zijn in ieder geval weer een stapje dichterbij gekomen.

Zoekvenster sluiten